Distriktsårsmöte 2020

Distriktsårsmötet (DÅM) är distriktets högsta beslutande organ, samt ett ypperligt tillfälle att prata idéer och framtidsfrågor.

DÅM hålls vecka 46, samma vecka varje år.

 

Förutsättningarna för i år är:

Plats: Sidsjö hotell och konferens i Sundsvall och digitalt via Zoom

Tid: 13-15 november

 

Årets distriktsårsmöte kommer att vara både digitalt och på plats, vilket innebär att ett Zoom möte kommer att hållas för de ombud som deltar digitalt samtidigt som de ombud som deltar på plats kommer sitta i plenum i Sundsvall.  

Alla kommer att använda programmet VoteIT för att  yrka, diskutera yrkanden och för att rösta. Detta för att alla ska kunna få sin rösta hörd och av samma vikt, så att inte de på plats får mer tid eller plats att framföra dess röst. Debatterna kommer att hållas i Zoom och de på plats kommer att använda sig av talarstolen som kommer ha en egen Zoom uppkoppling också. 

En länk till Zoom mötet och VoteIT kommer att komma på den mail som är registrerad på medlemssidorna (Några dagar innan mötets början). 

Då årsmötet kommer vara både digitalt och på plats så kommer det att bli några långa pauser samt en del oplanerade tekniska pauser uppstå.  

Mer information om hur mötet kommer att gå till kommer i Handlingar del 2 

 

Handlingarna finns här:

Handlingarna del 1 DAM 2020.pdf

handlingar_del_2_2020_.pdf

sammantradesordning_skuh_2019.pdf

foredragningslista-for-distriktsarsmotet-2020.pdf

verksamhetsplan-och-budget-for-2021_klar.pdf

verksamhetsberattelsen-2019_.pdf

Resebidrag: Resebidrag kan utbetalas med 100 kr/person, om man åker med kollektivtrafik till årsmötet, och om lokalavdelningen skickar en samlad faktura med kvittokopia på resehandlingar (biljetter och vilka som har rest) till Distriktet innan den 11/12.

Representation: Varje aktiv lokalavdelning får skicka minst två ombud och lika många ersättare, samt valfritt antal observatörer. Åker man som ombud och ersättare måste man ha förnyat sitt medlemskap för 2019. Det går även att göra på plats om det är nödvändigt. Antal ombud är relaterat till antal medlemmar i lokalavdelningen föregående år, enligt stadgarna.

Välkommen att skicka observatörer till årsmötet. Alla medlemmar har yttranderätt i frågorna och får säga sin mening i talarstolen, även om man inte får rösta. Framförallt finns möjlighet att delta i framtidsforumet!

 

Go back to top