Distriktsårsmöte 2021

Distriktsårsmötet (DÅM) är distriktets högsta beslutande organ, samt ett ypperligt tillfälle att prata idéer och framtidsfrågor.

DÅM hålls vecka 46, samma vecka varje år.

 

Förutsättningarna för i år är:

Plats: Sidsjö Hotell och konferens i Sundsvall och digitalt via Zoom

Tid: 19-21 november

 

Årets distriktsårsmöte kommer att vara både digitalt och på plats, vilket innebär att ett Zoom möte kommer att hållas för de ombud som deltar digitalt samtidigt som de ombud som deltar på plats kommer sitta i plenum i Sundsvall.  

Alla kommer att använda programmet VoteIT för att  yrka, diskutera yrkanden och för att rösta. Detta för att alla ska kunna få sin rösta hörd och av samma vikt, så att inte de på plats får mer tid eller plats att framföra dess röst. Debatterna kommer att hållas i Zoom och de på plats kommer att använda sig av talarstolen som kommer ha en egen Zoom uppkoppling också. 

En länk till Zoom mötet och VoteIT kommer att komma på den mail som är registrerad på medlemssidorna (Några dagar innan mötets början). 

Då årsmötet kommer vara både digitalt och på plats så kommer det att bli några långa pauser samt en del oplanerade tekniska pauser uppstå.  

Mer information om hur mötet kommer att gå till kommer i Handlingar del 2 

 

Handlingarna finns här:

Kallelse DÅM 2021 

Propositioner

Ekonomi

Motioner

Verksamhetsberättelse 2020

Information till ombud och lokalavdelningar

Verksamhetsplan och budget 2022

Valberedningens förslag

Övriga handlingar

 

Manual VoteIt

Manual Zoom

 

 

Representation: Varje aktiv lokalavdelning får skicka minst två ombud och lika många ersättare, samt valfritt antal observatörer. Åker man som ombud och ersättare måste man ha förnyat sitt medlemskap för 2021. Det går även att göra på plats om det är nödvändigt. Antal ombud är relaterat till antal medlemmar i lokalavdelningen föregående år, enligt stadgarna.

Välkommen att skicka observatörer till årsmötet. Alla medlemmar har yttranderätt i frågorna och får säga sin mening i talarstolen, även om man inte får rösta. Framförallt finns möjlighet att delta i framtidsforumet!

 

Go back to top