Distriktsårsmöte 2023

Distriktsårsmötet (DÅM) är distriktets högsta beslutande organ, samt ett ypperligt tillfälle att prata idéer och framtidsfrågor.

DÅM hålls vecka 46, samma vecka varje år.

 

Förutsättningarna för i år är:

Plats: Församlingshemmet, Örnsköldsvik

Tid: 17-19 november

 

Handlingarna finns här:

Kallelse

Information och ombudslista

Propositioner 2023

Motion 2023_1 och Motionssvar 2023_1

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan och budget 2024

Stadgar SKUH

Övriga handlingar 2023  

Schema DÅM 2023

Protokoll DÅM 2022

 

 

 

Representation: Varje aktiv lokalavdelning får skicka minst två ombud och lika många ersättare. I år har vi begränsade möjligheher att ta emot observatörer, vi måste prioritera ombud och ersättare, finns det plats så erbjuds observatörer att delta. Åker man som ombud och ersättare måste man ha förnyat sitt medlemskap för 2023. Det går även att göra på plats om det är nödvändigt. Antal ombud är relaterat till antal medlemmar i lokalavdelningen föregående år, enligt stadgarna.

Välkommen att skicka observatörer till årsmötet. Alla medlemmar har yttranderätt i frågorna och får säga sin mening i talarstolen, även om man inte får rösta. Framförallt finns möjlighet att delta i framtidsforumet!

 

Go back to top