Medlem

Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem för första gången i din lokalavdelning, kan du fråga efter en blankett, eller själv registrera dig på medlemssidorna

www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor

Vill du förnya ditt medlemskap?

Den 1 januari är det dags att förnya medlemskapet i Svenska Kyrkans Unga.

Detta kan ske på flera olika sätt!

- SMS

Andra veckan i Januari skickas ett SMS till alla medlemmar som har ett unikt mobilnummer angivet på medlemssidorna. Genom att svara på det SMS:et förnyas medlemsskapet automatiskt.

Bra att veta 1: Om två personer har angett samma mobilnummer på Medlemssidorna kommer ingen av dem att få ett SMS. Det beror på att vi måste veta vem vi får svar ifrån.

Bra att veta 2: När man svarar på SMS:et är det bästa att bara skicka ett blankt svar eller att svara "Ja". Alla andra typer av svar kräver manuell behandling.

- Melj

I mitten av januari skickas ett mejl till alla medlemmat som har en e-postadress angiven på Medlemssidorna. Mejlet är en påminnelse om att det är dags att logga in på Medlemssidorna och förnya sig.

 

Go back to top