Kyrkoårshjul

Praktikantkursen

Tillkomst

Kyrkoåret som vi känner det idag har tillkommit succesivt genom den kristna historien. Det är många trådar som går olika långt tillbaka i tiden som bildar den väv av firningsdagar som vårt kyrkoår idag utgör.

Det kristna påskfirandet relaterar till det judiska påskfirandet och har firats inom kristenheten sedan 100-talet, medan julfirandet blir vanligt först på 300-talet till exempel. Fastan finns som en tidig praktik, men regleras efter kyrkomötet i Nicaea år 325. Johannes döparens dag firas åtminstone sedan 500-talet, Bebådelsen troligen från och med 400-talet.

När öst- och västkyrkan kulturellt börjar glida isär utvecklades även kyrkoårets teman delvis olika. Vid reformationen sedan bibehölls i princip det katolska kyrkoåret inom lutherdomen, utan större förändringar. Sedan dess har Svenska kyrkan gjort minimala justeringar i kyrkoårets tematik.

Den svenska evangelieboken som styr gudstjänsternas teman under året omarbetas kontinuerligt för att tematiken behöver utvecklas och förtydligas i och med att det samhälle vi lever och firar gudstjänst i utvecklas med tiden. Den senaste evangelieboken som kom 2003.

Sammanhang

Det går att se flera olika mönster i den väv som utgör vårt kyrkoår. Sammanhanget som firningsdagarna är insatta i kan beskrivas på olika sätt. Ett sätt att se det på är med Jesus i centrum, att se att texterna och årets rytm handlar om livet tillsammans med Jesus. Så har vi valt att beskriva det här.

 

 

Kan du inte se plandiscen? Klicka här

Go back to top