Svenska Kyrkans Unga är uppdelat i 13 distrikt. Indelning är densamma som Svenska kyrkans stift. Nedan finns länkar till varje distrikts hemsida, men också Svenska Kyrkans Ungas hemsida.

Svenska Kyrkans Unga

01 UPPSALA

02 LINKÖPING

03 SKARA

04 STRÄNGNÄS

05 VÄSTERÅS

06 VÄXJÖ

07 LUND

08 GÖTEBORG
-> Ung Resurs

09 KARLSTAD

10 HÄRNÖSAND

11 LULEÅ

12 VISBY

13 STOCKHOLM

Go back to top