"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund, verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen, där vi får växa i tro och ansvar."
- Syftesparagrafen

 

"Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro."
- Idén

 

 

DÅM 2022

Handlingar och information 

 

 

 

Fördjupningsläger

ÄLSKAD!

Fördjupningslägeret ÄLSKAD!

Mer info finns här

 

 

 

Ordförandeutbildning

Här är en möjlighet för en ordförande eller en viceordförande i varje lokalavdelning att gå en utbildning via scouternas folkhögskola som heter ”ordförandeprogrammet”. 

Ordförandeprogrammet är en ledarskapsutbildning för unga ledare från olika organisationer och föreningar. Fokus ligger på att stärka kunskaper som behövs för att leda en styrelse men du behöver inte vara ordförande för att söka. 

Läs mer här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om fördjupningslägret Älskad!

 

 

Medlemsrapportering!

 

 

   

 

 

 

Go back to top