"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund, verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen, där vi får växa i tro och ansvar."
- Syftesparagrafen

 

"Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro."
- Idén

 

 

DÅM 2023

Handlingar och information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsrapportering!

 

 

   

 

 

 

Go back to top