"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund, verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen, där vi får växa i tro och ansvar."
- Syftesparagrafen

 

"Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro."
- Idén

 

 

SUM 2022

Årets SUM blir ett digitalt arrangemang.

Här finns mer info

 

 

Ordförandeutbildning

Här är en möjlighet för en ordförande eller en viceordförande i varje lokalavdelning att gå en utbildning via scouternas folkhögskola som heter ”ordförandeprogrammet”. 

Ordförandeprogrammet är en ledarskapsutbildning för unga ledare från olika organisationer och föreningar. Fokus ligger på att stärka kunskaper som behövs för att leda en styrelse men du behöver inte vara ordförande för att söka. 

Läs mer här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om fördjupningslägret Älskad!

 

 

Medlemsrapportering!

 

 

   

 

 

 

Go back to top