Påverkansmöjligheter!

 

Hur kan DU vara med och påverka i Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift?

Du är medlem i en demokratisk organisation, där du har chans att påverka organisationens verksamhet och inriktning på tre nivåer:

-          I din lokalavdelning – där du är medlem och tillbringar den mesta delen av ditt engagemang

-          I ditt distrikt – Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift

-          På riksnivå – den rikstäckande organisationen Svenska Kyrkans Unga.

Distriktet vill att så många som möjligt ska kunna vara med och bestämma kring vad vi gör och säger som Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift. Därför berättar vi här om tre sätt – två långa och ett kort sätt - att göra sin röst hörd:

Långa vägar till påverkan:

1)      Nominera någon – dig själv eller andra du känner – till Distriktsstyrelsen. Där får man vara med och utforma verksamhet för barn och unga i stiftet, utifrån budget och aktuella frågor. Du bidrar med din erfarenhet, din bakgrund, dina intressen och din kunskap där och då, under ett par år, tillsammans med tio andra medlemmar från olika delar av stiftet.

2)      Motion till Distriktsårsmötet. Till årsmötet kan man skicka in förslag på både verksamhet, projekt, ändringar i stadgarna, m m, om man vill att flera ska få vara med och diskutera och tycka om förslaget. Det kallas för att skicka in en motion. Alla medlemmar får skicka in motioner. Man kan även gå ihop i lokalavdelningen och skicka in en motion tillsammans. Motionen ska vara inne till Distriktsstyrelsen för beredning senast 6 veckor innan årsmötet. Styrelsen skriver ett motionssvar där man endera håller med om ditt förslag, eller inte håller med, och det är sedan upp till årsmötet att bestämma hur det ska bli.

En snabb, kort väg till påverkan:

3)      Skicka in ett Medlemsförslag. Det kan du skicka in till Distriktsstyrelsen när som helst, och de tar upp det på närmsta möte. Det finns en stående punkt på dagordningen som heter ”Medlemsförslag” där alla inkomna förslag tas upp och besvaras. Medlemsförslag skickas till [email protected] och det mailet hamnar hos ordförande och stiftskonsulent.

Vi vill uppmuntra och uppmana till att använda någon av dessa påverkansvägar i organisationen Svenska Kyrkans Unga på distriktsnivå, därigenom kan vi utvecklas tillsammans!

Go back to top