Demokratidagar

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund, verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen, där vi får växa i tro och ansvar.”

- Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf

Ovanstående syftesparagraf är grunden i Svenska Kyrkans Ungas verksamhet, både på riks-, distrikts- och lokalnivå. Organisationens idé är:

”Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro”

För att jobba med, eller vara engagerad i en lokalavdelning så är kunskap om delaktighet, demokrati och styrelsearbete bra att ha. Med jämna mellanrum arrangerar vi några tillfällen för dig som är ung förtroendevald/engagerad, eller anställd i församling.

Dagen innehåller:

  • Grundläggande kunskap och förståelse för hur Svenska Kyrkans Unga fungerar och är uppbyggd
  • Förtroendevaldas roll
  • Grundläggande kunskap kring den demokratiska processen, medlemsmöten, årsmöten, medlemsprapportering, m m.
  • ”Prova på”- styrelsemöte/medlemsmöte/årsmöte utifrån gruppens behov/önskemål
  • Hjälp att lägga upp strategier för det demokratiska arbetet i lokalavdelningen.

 

För att nå de olika målgrupperna unga och anställda, har vi valt att sätta olika fokus på de olika dagarna: Fokus anställd och fokus förtroendevald.

Just nu är inga datum inplanerade.

Go back to top