Klimatkloka

En spännande kursdag om klimat och tro för unga ideella och anställda som arbetar med dem.

 

Tid 
Lördag 6 februari kl. 10.00-13.00

Plats
Digitalt via zoom, länken kommer några dagar före kursdagen

Målgrupp​
Unga ideella och anställda som arbetar med dem.

Innehåll 
Föreläsningar och samtal där vi belyser hur vetenskap, teologi, värderingar, beteenden och berättelser lagt grunden till förändringar av klimat och ekosystem vi nu genomgår. Men också hur vi kan använda detta för att skapa meningsfulla förändringar i samhället för att ställa om till en långsiktigt hållbar relation mellan människa och övrigt liv på planeten.

Föreläsare
Martin Hedberg - Martin är meteorolog och har som mission att göra allmänna insikter av vetenskap. Han har tidigare arbetat inom Försvaret och på SVT, men de senaste 15 åren främst arbetat med klimat, expeditioner och systemförändringar. Författare till boken Extremt väder, styrelseledamot i Omställningsnätverket.

Dag Hedin - Dag är teologie doktor i religionsfilosofi och har tidigare varit ansvarig för hållbar utveckling och teologisk utveckling vid stiftskansliet i Luleå. Han har arbetat med miljö, klimat och landrättsfrågor både internationellt och inom Svenska Kyrkan och arbetar nu med frågor som rör klimatförändringar och urfolk i Arktis. Sedan 2020 verkar Dag vid stiftskansliet i Härnösand som stiftsadjunkt med ansvar för ecoteologi.

Anmälan
Sista anmälningsdag 1 februari.

Anmäl dig här!

OBS! Det är viktigt att vid anmälan ange mailadressen till den som ska delta då länken för dagen kommer skickas ut till den angivna mailadressen.​

 

Vänligen kontrollera att du får ett bekräftelsemail när du anmält dig till kursen, det kommer omgående. Obs om du inte får det kontakta då ansvarig administratör, annars är risken att du inte har blivit anmäld.   

Go back to top