Liv som flödar

 

Gudstjänstmaterialet "Liv som flödar"
Liv som flödar är ett resultat av Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stifts funderingar på gudstjänstutveckling. 
Man beslöt att uppdra åt Rolf Nordström, Församlingsassistent i Örnsköldsviks församling, och Stefan Nilsson, dåvarande kaplan för Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift, att skriva en mässa där man känner att både texter, musik och böner talar till ett ungt hjärta. 

Liv som flödar blev klar under 2005 och Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift har använt den på sina arrangemang under åren.  

 

Go back to top