Organisationen

 

Svenska Kyrkans Unga i Härnösands Stift

Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift är en distriktsorganisation under riksförbundet Svenska Kyrkans Unga. Vi består av 24 lokalavdelningar som har totalt drygt 889 medlemmar (2019).

Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift vill skapa mötesplatser för alla barn och ungdomar i stiftets församlingar. Svenska Kyrkans Unga vill vara det organ som för barns och ungdomars röst i Svenska kyrkan.

Härnösands stift består av 98 församlingar, som är fördelade på 36 pastorat, 5 kontrakt inom landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. 
Eftersom barn och ungdomsfrågor är ett gemensamt ansvar för både stiftet och Svenska Kyrkans Unga sker samverkan med stiftet genom ett femårigt samarbetsavtal samt en årlig överenskommelse genom särskilda insatser utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, för att främja utvecklingen av församlingarnas verksamhet bland barn och ungdomar. 

I Uppsala finns Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli med anställda som sköter ruljansen för hela rörelsen på nationell nivå. Förbundsstyrelsen arbetar via flera utskott och arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Söker du förbundskansliet kan du ringa tel 018-640 640 eller skicka e-post till [email protected]

Här hittar du stadgarna för Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift, reviderade och antagna vid distriktsårsmötet 2018.

stadgar-for-svenska-kyrkans-unga-i-harnosands-stift_reviderade_antagna-vid-arsmotet-2018.pdf

 

Det här är organisationens syftesparagraf:
"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund, verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen, där vi får växa i tro och ansvar."


Medlemsskap

Medlemskap i Svenska Kyrkans Unga är kostnadsfritt. Allt som krävs är att du ställer dig bakom vår idé:
"Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro."

Praktiskt går det till så att du går till Svenska Kyrkans Ungas Medlemssidor och registrerar dig som medlem. Det tar inte många minuter. Ett medlemskort kommer med posten inom någon vecka
Till Medlemssidorna!

Varje år måste du förnya ditt medlemsskap (även om du tex. blev medlem i december) om du vill fortsätta att vara medlem, gör detta innan januari månads utgång för att inte försvinna ur medlemsregistret. Logga in på medlemssidorna och gör det nu, eller kontakta din lokalavdelnings registeransvarige så kan hon/han hjälpa dig att förnya ditt medlemsskapet om du fyller i en förnyelseblanket...

Om du av någon anledning hellre skulle vilja ha medlemsblanketten i pappersform kan du mejla [email protected] för att få medlemsblanketten på pdf att skriva ut.


Att söka pengar

Det kommer många ansökningar om ekonomiskt bidrag till Distriktsstyrelsen, men vi ber er prata med Svenska Kyrkan i Härnösands stift istället. 

Telefon:  0611-25400

 

Go back to top