Temamässa: Överallt

Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift vill skapa förutsättningar för att unga människor ska hitta ett tilltal i gudstjänsten som de känner sig hemma i och där det finns ett språk som många kan förstå och ta till sig. Det gör vi genom att regelbundet jobba med gudstjänster på läger och arrangemang, samt planerar och samtalar om gudstjänst även i samverkan med Härnösands stift på stiftsarrangemang. Ibland gör vi eget material, och nu har vi länge jobbat med en ny mässa som finns till förfogande för alla som vill använda den.

Överallt är en temamässa som är skriven av ungdomar, men som är till för alla åldrar. Överallt är en mässa som på ett enkelt och tilltalande sätt ska kunna beröra det som är för stort för oss att förstå – att Gud verkligen finns överallt. Livet innehåller alla sorters känslor och det går uppåt ibland, och ibland går det spikrakt nedåt, men det fina är att Gud går bredvid hela tiden. Mässan innehåller en hel massa glädje, men även de känslor som kan kännas tyngre och mer hopplösa än andra.

Temamässan Överallt genomsyras av ett vi-perspektiv, där tankegången är att vi utvecklas i vår tro tillsammans, även om tron är väldigt personlig och individuell. Det är när vi firar mässa tillsammans, möts i nattvardsgemenskapen, sjunger sånger och ber tillsammans som vår egen personliga tro växer, utmanas och utvecklas. Det är i mötet med andra som vi får känna på vår tro och verkligen testa oss fram till det som känns bekvämt för oss själva.

Överallt kan firas rakt av som den står, med texter och predikan utifrån söndagens tema, men den kan även utvecklas till en mässa med fler moment än de som står med i ordningen. Den kan firas under ledning av endast en präst, men den gör sig absolut bäst när så många som möjligt deltar i olika moment.

Det är alltid bra om ansvarig präst vid varje moment förklarar vad som händer under mässan, till exempel när man ska resa sig upp, för att undvika förvirring och osäkerhet bland besökarna. Man kan med fördel förklara hur det går till under nattvarden för att alla besökare ska känna sig bekväma och välkomnade, berätta om var stationerna finns om det är en vandring under tiden och även förklara hur man kan göra om man inte vill ta emot nattvarden. Låt gärna ett eller flera av mässans moment få lite extra utrymme i gudstjänsten, så du kan lägga lite extra krut på just det moment du själv tycker känns viktigt i sammanhanget. I just ungdomssammanhang kan du med fördel låta Herrens Frid ta en liten extra stund, då det kan vara många som vill ge varandra fridshälsningen ordentligt innan de börjar sjunga Agnus Dei.

Förkunnelsen kan ske på många olika sätt: kanske ett drama, handmimning, musik eller en predikan. Endast fantasin sätter gränser, och dessa bibelord är några exempel på vilka man med fördel kan använda: Ps 139, Ef 1:15-23, Ef 4:5-6.

Musiken i Överallt kan spelas med endast gitarr eller piano, men även med ett klassiskt rock- eller popkomp: gitarr, bas, klaviatur och trummor, och gärna med sångare som leder församlingen i sångerna. Texterna är skrivna på ett relativt enkelt språk så att man utan större problem ska kunna hänga med i vad texterna handlar om. Lägg gärna till egen musik i olika moment under mässan, till exempel under nattvarden eller om man har olika bönevandringar eller dylikt. De liturgiska sångerna finns inspelade på en CD-skiva med sång och komp, samt en version med endast komp. Den instrumentala musiken kan användas som kompmusik när inte lokala musiker finns till hands.

Förhoppningsvis kan Överallt vara en glädjefylld temamässa som berikar gudstjänstlivet i just er församling, och kom ihåg Första Korinthierbrevet 15:28: ”Gud blir allt, överallt.”

För Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift, november 2015
//Emilia Holmlund

 

Mässan kan du beställa via [email protected] eller genom att skriva ut den här beställningsblanketten och skicka in till:

Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift

Box 94

871 22 Härnösand

 

 

Go back to top