Rikskollekt

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

År 2019 får Svenska Kyrkans Unga rikskollekt fyra gånger (10 februari, 24 mars, 19 maj, 15 december). Den 10 februari och den 15 december går alla insamlade kollekter i hela Svenska kyrkan till Svenska Kyrkans Unga. Den 24 mars delar vi med Sveriges Kyrkosångsförbund och den 19 maj med Salt – barn och unga i EFS. Kollekten är en viktig inkomst, men också ett bra tillfälle att sprida kunskap om organisationen. Låt kollekten bli ett tillfälle att berätta mer om Svenska Kyrkans Unga i församlingen. Delta i gudstjänsten, bjud på fika, berätta om att Svenska Kyrkans Unga finns och vad till exempel er lokalavdelning gör!

 

Årets kollektkampanj lyfter Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf och vad Svenska Kyrkans Unga står och verkar för. Till varje rikskollektsöndag tas det fram kollektaffischer. Dessa skickas ut till Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelningar och distrikt, och även till Svenska kyrkans församlingar. Det tas också fram ett kollektcirkulär som kan läsas upp i gudstjänsten. Du hittar även dessa för nedladdning här nedan allt eftersom de blir klara.

Vill du swisha en gåva? Gör det till nummer 123 389 36 58. Ange ”Gåva”.



Här hittar ni filer och mer information!

 

Go back to top