Riksårsmötet 2020

 2020 års Riksårsmöte hålls i Umeå, Dragonskolan 6-8/8.

Vid Stora Årsmötet i Borås 2015 beslutades att Svenska Kyrkans ungas riksorganisations högsta beslutande organ ska vara Riksårsmötet – ett fullt beslutande årsmöte som hålls varje år.

Det beslutades också att det ska vara distriktsrepresentation på detta Riksårsmöte, och att distrikten utser och sänder ombud utifrån hur många medlemmar distriktet har i organisationen.

Härnösands distriktsrepresentanter är valda på distriktsårsmötet, men det finns fortfarande ersättarplatser att fylla. Är du intresserad av att åka på riksårsmötet som ersättare, skicka ett mail till: [email protected]

 

Läs mer på förbundssidorna: https://svenskakyrkansunga.se/arrangemang/ram18/http://svenskakyrkansunga.se/arrangemang/riksarsmote-2016/

Go back to top