Speakapp Faq

FAQ SpeakApp:

Vad är SpeakApp?

En app där du som ung kan delge dina åsikter om kyrkan på olika sätt.

 

Vem får använda SpeakApp?

Det finns ingen nedre åldersgräns för att använda appen. Vi kan heller inte kontrollera din ålder när du använder appen, men eftersom att appens funktion är att möjliggöra för barn och unga att göra sin röst hörd i kyrkan, så önskar vi att du är under 25 år. Du kan när som helst avinstallera appen.

 

Hur gör jag om jag inte har någon egen mobiltelefon?

Du behöver inte ha appen i en egen telefon, utan du kan låna en förälders, en kompis eller ett äldre syskons telefon. Du kan också fråga din vuxna ledare i församlingen om denne kan hjälpa dig om du vill delge oss något via appen.

 

Vem kan läsa mina svar/åsikter/e-förslag?

Vi som tar emot svar/åsikter/e-förslag jobbar med barn och unga på Härnösands stiftskansli. Vi läser allt som kommer in via appen. Har du inte skrivit in dina kontaktuppgifter så kan vi inte identifiera dig och vi vet alltså inte vem som har skrivit till oss via appen. Vill du ha respons på nåt du skriver, så måste du skriva in dina uppgifter, annars kan vi inte nå dig med ett svar. Den enda funktion som kräver kontaktuppgifter är E-förslagen.

 

Hur kommer jag igång?

  1. Ladda ner SpeakApp från app-store eller google play (bild på appen)
  2. Välj ”Svenska Kyrkan Härnösands stift” under ”kommun” i menyn till vänster. Tryck spara.
  3. Kom ihåg att tillåta notiser om du vill veta när en ny snabbfråga eller kalenderhändelse kommer ut.

Om du vill använda funktionen E-förslag så behöver du registrera ett konto, när den funktionen är igång.

Go back to top