Ung ledarutbildning

Distriktet är en del av Ung ledarutbildningen genom att vara med och planera och genomföra utbildningsinsatser för deltagarna i steg 2 och steg 3.

 

Go back to top