Valberedningen

 

Valberedningen för Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift väljs vid varje distriktsårsmöte och sitter som förtroendevalda i ett år. Deras uppgift är att samla in nomineringar och behandla dem så de kan lägga fram förslag till förtroendeuppdrag. Det vill säga: valberedningen lägger fram ett förslag till distriktsårsmötet för en ny styrelse för kommande mandatperiod.

De åker runt på olika arrangemang för att svara på frågor angående vad förtroendeuppdragen skulle innebära och samla in nomineringar.

Så om du har någon du tycker skulle passa som förtroendevald i Svenska Kyrkans Unga, sök upp dem när de är ute på arrangemang eller skicka gärna ett mail med en nominering till valberedningens sammankallande (märk mailet med "Nominering Valberedning").

 

Det här är vi i valberedningen, 2019-2020


Thea Spjuth, sammankallande


Ålder:
 16 år
Lokalavdelning: Agape 
Mejl: [email protected]

 

 

 

Vilma Hjelte


Ålder:
17 år
Lokalavdelning:
ÅRAN
Mejl:[email protected]

 

 

Fredrik Nordin


Ålder:
18 år
Lokalavdelning:
Timrå
Mejl:
[email protected]

Go back to top